środa, 8 grudnia 2010

Przemysław Przegon- Przedmiot Absolutny/Absolute Objectabsolutny- 1. całkowity, zupełny, niedopuszczający wyjątków; bezwzględny, bezwarunkowy 2. niekwestionowany, niebudzący wątpliwości, najlepszy pod jakimś względem 3. niczym nieograniczony 4. filoz. Istniejący obiektywnie, niezależnie od poznania i przyjętych wartości; niezrelatywizowany, bezwzględny. Filoz. byt absolutny- inaczej- absolut. (Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 2007)

   Van Gogh: „Mam chwilami straszliwą jasność widzenia, odkąd natura jest tak piękna, wówczas nie czuję sam siebie i obraz powstaje jak we śnie” (Vincent van Gogh, Listy do brata, przeł. J. Guze, M. Chełkowski, Warszawa 1964, s. 436).
Stanisław Ignacy Witkiewicz: „Intelekt nie używany we właściwej sobie sferze staje się złośliwym nowotworem, toczącym same artystyczne utwory, a często zmienia się przy tym w zwykły spryt” (Stanisław Ignacy Witkiewicz, O Czystej Formie i inne pisma o sztuce, opracował J. Degler , Warszawa 2003, s.103)

Przedstawione teksty to cytaty wykorzystane w pracy magisterskiej autora pracy.


Prace i tekst udostępniony dzięki uprzejmości artysty.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz